Oinarri orokorren eta espezifikoen akats zuzenketa (GAO: 2023-02-09, 27 zk)